Manuele Lymfdrainage (MLD)

Manuele Lymfdrainage (MLD) is een zachte, subtiele massagetechniek die wordt uitgevoerd op de huid en het direct daaronder liggende bindweefsel. De massagewerkdruk is laag en het tempo rustig en ritmisch. MLD heeft als doel het lymfestelsel te activeren waardoor vocht en afvalstoffen sneller worden afgevoerd; daarnaast verbetert de werking van het afweersysteem.

Een heel bijzonder effect van een juist uitgevoerde manuele lymfedrainage is het in balans brengen van het zenuwstelsel. MLD dempt de ortho-sympaticus waardoor de parasympaticus beter tot zijn recht kan komen; verder heeft MLD ook een pijn dempend effect. Beide aspecten krijgen binnen de originele Voddermethode veel aandacht en bieden veel toepassingsmogelijkheden bij anti-stressbehandelingen.

Al deze effecten maken de MLD geschikt om bij een "breed scala" aan klachten/ aandoeningen ingezet te worden; gedacht kan worden aan o.a.: stress gerelateerde klachten,(sport) blessures, obstipatie, na (orthopedische) operaties, eczeem, migraine, hyperventilatie, rusteloze benen, spier/gewrichtsklachten, hematomen en bij sommige typen oedeem.

Er bestaan veel oorzaken voor oedeem. Manuele lymfedrainagekan vaak vermindering van klachten bewerkstelligen, hoewel in sommige situaties aanvullende maatregelen nodig zijn zoals een lymftape of steunkous. Lymfe-taping en MLD vormen dan een goede combinatie.

MLD is een prachtige techniek, waarmee verrassende resultaten zijn te behalen. Manuele lymfedrainage kan gecombineerd worden met andere massagetechnieken.

Mijn opleiding als MLD-therapeut heb ik bij Sally Kay gevolgd.