Metamorfose

Deze massage wordt gegeven door middel van een eenvoudige massage techniek met een diepe werking.

Wat doet het?

De massage brengt verandering / rust en ontspanning van binnenuit op gang. Lichamelijke en geestelijke blokkades kunnen worden opgeheven door toepassing van deze massage. Door de massage komt de geblokkeerde energie weer vrij waardoor verandering kan plaatsvinden.

Hoe werkt het?

Door lichte aanrakingen van het spinale reflex (rug reflex) op voeten, handen en hoofd, wordt gezorgd voor ontspanning in het hele lichaam.

Voor wie is het?

  • onrustige kinderen of volwassenen
  • bij slaapproblemen
  • bij "drukke" kinderen
  • bij spanningen
  • bij mensen die ziek zijn
  • mensen met chronische klachten

Over het algemeen is één maal in de 1 à 2 weken behandeling wenselijk. De totale duur van de therapie hangt ook hierbij samen met de manifestatie en tijdspanne van de klachten.

Metamorfose betekent letterlijk: gedaanteverwisseling of herschepping. Grote verandering

De metamorfose therapie is een vrij nieuwe therapie die in 1960 voor het eerst door R. St. John werd gepresenteerd. Vanuit de voetreflexologie merkte hij dat (levens)ervaringen zijn opgeslagen in de weefselstructuur van de reflexgebieden van de wervelkolom. Door deze gebieden zacht te masseren zijn mensen in staat om op hun eigen manier aangeleerde en meegekregen patronen los te laten, op het moment dat ze die patronen niet meer nodig hebben. Het kan een inzicht geven in het levenspatroon, waardoor er een verandering in de levenshouding kan ontstaan.

Het kan helpen om beslissingen te nemen.

De achtergrondgedachte is dat veel klachten hun oorsprong vinden in de periode voor de geboorte. De 'ervaringen' van die periode kunnen later in het leven leiden tot psychosomatische klachten.
Bijvoorbeeld: als de moeder tijdens de zwangerschap veel emoties heeft doorstaan, bv angsten, verdriet, twijfel of ziekte, dan voelt het ongeboren kind deze emoties.

Soms heeft een kind bijvoorbeeld bepaalde angsten, waarvan niet duidelijk is waarom of waardoor ze zijn ontstaan. Door een metamorfosemassage kan dit duidelijk worden en is het kind (of de inmiddels volwassene) in staat om dit patroon los te laten.

De metamorfosemassage helpt om in de eigen kracht te gaan staan.