Praktijk

Voor het welslagen van een bedrijf is vitaliteit van de medewerkers en een gezond werkklimaat essentieel.

Betrokkenheid, een goede communicatie, ruimte voor ieders eigen kwaliteiten en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke sleutelwoorden.

Hoe bewaakt u de kwaliteit van uw werkklimaat?

Wat doet u met uw mensen als er veranderingen optreden in de bedrijfsstructuur (een fusie, afslanken, reorganisatie)? Of wanneer uw mensen er blijk van geven zich niet meer gelukkig te voelen en iets anders te willen? Of wanneer medewerkers door stressgerelateerde klachten aan het arbeidsproces dreigen te worden onttrokken?

Wellicht ziet u mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering door te investeren in individuele ontwikkeling van uw mensen.

Mijn praktijk en ervaring beweegt zich op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik bied u hiervoor een aantal unieke mogelijkheden, in de vorm van (voet)reflexologie, Chinese Massage, Acupunctuur of een combinatie hiervan. Het bijzondere van mijn benadering is dat ik in staat ben om zowel een lichamelijke als een mentale ingang voor het proces te kiezen.

Met altijd de mens als centraal uitgangspunt.

Wat kan reflexologie betekenen voor uw bedrijf:

 1. (Voet)-reflexologie is een goede methode om het stressniveau van uw werknemers te verminderen;
 2. Voorkomt problemen en negatieve effecten van stress (preventief);
 3. Helpt ziekteverzuim laag te houden;
 4. Gezonde werknemers presteren beter en hebben meer plezier in hun werk;
 5. Werknemers kunnen klantgericht behandeld worden;
 6. Bespaart u als werkgever kosten en bevordert de gezondheid van uw werknemers.

Bij voldoende deelname en aanwezigheid van een geschikte ruimte op uw bedrijf kan ik een of meerdere dagdelen per week in uw bedrijf aanwezig zijn. Hierdoor gaat er geen (reis)tijd verloren.

(Voet)-reflexologie wordt door verschillende Nederlandse Zorg- en ziektekostenverzekeraars vergoed (zie www.vnrt.nl kopje: “vergoedingen”).

Reflexologie:

 1. werkt stressverlagend
 2. geeft verlichting bij pijn en stimuleert genezing
 3. werkt preventief
 4. helpt bij rug-, schouder- en nekklachten
 5. is ondersteunend bij overspannenheid en burn-out
 6. positief bij o.a. RSI, hoofdpijn/migraine, reuma, darmproblemen, pms, astma, etc.

Het effect

Massage op de werkplek draagt bij aan een gezonder werkklimaat. Het regelmatig ondergaan van onze massages kan typische kantoorklachten als hoofdpijn, kramp in de nek of schouders, rugklachten, vastzittende spieren, stijve gewrichten etc. (kortom: RSI) helpen voorkomen.

U zult het ziekteverzuim in de organisatie zien dalen, hetgeen U direct geld oplevert.

Verhindering

Bij afzegging binnen 24 uur voor de afspraak, wordt deze in rekening gebracht.