Reflexzonetherapie: wie vergoedt het?

Er is een aantal zorgverzekeraars dat reflexzonetherapie in de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoedt, mits de behandeling gegeven wordt door een therapeut die aangesloten is bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten & de RCBZ (HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg.

Een overzicht van zorgverzekeraars die vergoeden kunt u vinden op de website van de VNRT.